Без фабрично покритие

Подов корк за директно залепване — без фабрично покритие

Вид
Това е корк на плочи, с дебелина 4 мм, като върху основа от технически корк с дебелина 3,5 мм фабрично е залепен корков фурнир с дебелина 0,5 мм. Съществуват видове, в по-ограничено разнообразие и с дебелини 6 мм.

Подов корк за директно залепване — без фабрично покритие

Подов корк за директно залепване — без фабрично покритие
Вид
Това е корк на плочи, с дебелина 4 мм, като върху основа от технически корк с дебелина 3,5 мм фабрично е залепен корков фурнир с дебелина 0,5 мм. Съществуват видове, в по-ограничено разнообразие и с дебелини 6 мм.
Преобладаващите разцветки са в кафявата гама, на ситни, средни и едри фигури от коркови шарки. Шарките са неповторими и не съществуват две коркови плочи с еднакви фигури, защото те не са резултат от щампа, а от случайно разположение на структурата в корковия фурнир. Съществуват и цветови нюанси на естествения кафяв цвят на плочите, когато при видовете със ситни и средни по големина шарки, е добавено фабрично оцветител при подготовката на корковия фурнир. Видовете с едри шарки са изключително в естествения кафав цвят на корковата кора. Съществуват видове с фабрично оцветяване на декоративната повърхност на готовата плоча, като се получават разцветки в цялата цветова гама от черно до бяло, като през оцветяването прозират по-слабо или по-силно шарките на корковия фурнир. Накои от видовете с дебелина 6 мм са с фаски по горните декоративни ръбове, като наподобяват някои видове плочи от теракот.
Състав
Силно пресован технически корк с дебелина 3,5 (5,5) мм и фабрично залепен върху него корков фурнир с дебелина 0,5 мм
Специфично тегло - 550÷600 кг/м³
Термопроводимост - 0,070 м²К/W
Реядукция на ударен шум - (dB) - 16 ÷22
Пожароустойчивост - клас М3 - (трудногорим)
Предназначение
За подови настилки в слабо и средно натоварени помещения като детски стаи, спални, сервизни жилищни помещения и пр.
Натуралния подов корк е без финишно покритие. Плочите се лепят върху равна, гладка и суха повърхност, с помощта на полихлоропренови (ацетонови) лепила. Лепят се шахматно, без фуга между тях. След залепването, се лакират с безцветни лакове за под, като се лакира най-малко три ръце. Препоръчваме използуването на еднокомпонентни лакове, с високо съдържание на сухо вещество, което обуславя висока износоустойчивост на лаковото покритие.

Натуралния подов корк е без финишно покритие. Плочите се лепят върху равна, гладка и суха повърхност, с помощта на полихлоропренови (ацетонови) лепила. Лепят се шахматно, без фуга между тях. След залепването, се лакират с безцветни лакове за под, като се лакира най-малко три ръце. Препоръчваме използуването на еднокомпонентни лакове, с високо съдържание на сухо вещество, което обуславя висока износоустойчивост на лаковото покритие.

Разфасовки
На плочи с размери:
295х295х4 мм
300х300х4 мм
600х300х4 мм
295х295х6 мм
300х300х6 мм
600х300х6 мм
450х150х6 мм
450х450х6 мм