Тип „Декоративна коркова облицовка”

СТЕНЕН КОРК – тип „Декоративна коркова облицовка“

Вид
Това е корк с дебелина 3 мм, 5 мм и 10 мм, като върху основа от технически корк с дебелина съответно 2,5 мм, 4,5 и 9,5 мм фабрично е залепен корков фурнир с дебелина 0,5 мм. Преобладаващите разцветки са в кафявата гама, на по-ситни и едри фигури от коркова кора. В зависимост от предварителната цветова обработка на носещата основа на някои от моделите, когато тя прозира през корковия фурнир, се получават декоративни разновидности на кафявия корков цвят, плюс цветови добавки - със синьо, зелено, червено, кафяво, черно, червено и пр. Има разцветки в кремаво и бяло, или в техни нюанси. Повърхностния декоративен слой е без, или в повечето случаи с восъчно покритие.

СТЕНЕН КОРК – тип „Декоративна коркова облицовка“

СТЕНЕН КОРК – тип „Декоративна коркова облицовка“
Вид
Това е корк с дебелина 3 мм, 5 мм и 10 мм, като върху основа от технически корк с дебелина съответно 2,5 мм, 4,5 и 9,5 мм фабрично е залепен корков фурнир с дебелина 0,5 мм. Преобладаващите разцветки са в кафявата гама, на по-ситни и едри фигури от коркова кора. В зависимост от предварителната цветова обработка на носещата основа на някои от моделите, когато тя прозира през корковия фурнир, се получават декоративни разновидности на кафявия корков цвят, плюс цветови добавки - със синьо, зелено, червено, кафяво, черно, червено и пр. Има разцветки в кремаво и бяло, или в техни нюанси. Повърхностния декоративен слой е без, или в повечето случаи с восъчно покритие.
Състав
Съставен е от:
Основа от технически корк с дебелина 2,5 мм, 4,5 мм и 9,5 мм и фабрично залепен върху нея корков фурнир с дебелина 0,5 мм.
Гранули (на основата от технически корк) с размери - 0,5 ÷ 2 мм.
Специфично тегло - 200 кг/м³
Коефициент на топлопроводимост "λ" – 0,035 ÷ 0,050 W/mК (20 °C),
Реядукция на ударен шум - (dB) - 16 ÷ 22
Коефициент на звукопоглъщане (NP670/194| - ? = 0,10?0,16
Пожароустойчивост (клас)- М3 - (трудногорим).
Стандарт: ISO 8724
Предназначение
За топло-, шумо-, влаго- и декоративно облицоване на вътрешни и външни стени, както и на тавани.
За изпълнение на цокли в антрета и по стълбища.
За изпълнение на портманта.
За допълнителна декоративна и функционална прибавка към предварително поставени по стенни и други повърхности на някои от изолационните видове технически корк.
За декоративни пана по стени, врати, каси на врати.
За декорация, топло- и шумоизолация на метални входни врати към жилището.
За декорация на стари мебели, вратички на кухненски шкафове.
За декориране на предмети от бита - подноси, масички, рамки на картини, коркови и дървени апликации и пр.
Закрепването става с помощта на полихлоропренови (ацетонови) лепила. При спазена технология на лепене с тези лепила, не се получават фуги между залепените една до друга коркови плочи. Най-добре се получава, когато плочите са ориентирани хоризонтално с големия си размер и са залепени "шахматно".
Разфасовки

На плочи с размери:

300х300х3 мм.
600х300х3 мм.
600х300х5 мм.
600х300х10 мм.
600х300х20 мм.