Тип „Акустичен“

ТЕХНИЧЕСКИ КОРК – тип „Акустичен“

Вид
Това е корк, който е директно следствие на процеса „агломерация“ - или слепване на едри коркови гранули, след варене, разстилане по повърхнина и пресоване. Те нямат "лице" и от всички страни, както и в сечение изглеждат по един и същ начин. Цвета им е този на дървесна кора - светло кафяв. Този тип корк е на плочи, като едната повърхност на плочата е грапава, а другата - гладка. При лепене, грапавата страна на плочите трябва да е към помещението - това осигурява максимална шумоизолация.

Технически корк – тип „Акустичен“

Технически  корк – тип „Акустичен“
Вид
Това е корк, който е директно следствие на процеса "агломерация" - или слепване на едри коркови гранули, след варене, разстилане по повърхнина и пресоване. Те нямат „лице“ и от всички страни, както и в сечение изглеждат по един и същ начин. Цвета им е този на дървесна кора - светло кафяв. Този тип корк е на плочи, като едната повърхност на плочата е грапава, а другата - гладка. При лепене, грапавата страна на плочите трябва да е към помещението - това осигурява максимална шумоизолация.
Състав
Еднокомпонентна материя,
Гранули с размери - 5÷15мм,
Специфично тегло – 120 ÷ 150 кг/м⊃3,
Коефициент на топлопроводимост "λ" – 0,035 ÷ 0,040 W/mК (20 °C)
Звукопоглъщане - 20÷30 dB
Предназначение
За шумоизолация на стени и тавани.
За шумо- и топлоизолация на дървени и ламинатни подове.
За декорация на специфични повърхности.
За подобряване акустиката в музикални и звукозаписни студия и концертни зали.
За подобряване акустичните характеристики в аудио системи и усилвателни апаратури.

Закрепва се чрез лепене с полихлоропренови (ацетонови) лепила, но също така макар и по-рядко се използуват и строителни такива.

Разфасовки
На плочи с размери 300х300х5 мм
На плочи с размери 600х300х10 мм