Тип „Корков прах“

ТЕХНИЧЕСКИ КОРК – тип „Корков прах“

Вид
Това са натурални коркови микрогранули. Те са в насипна форма, заради което се доставят в найлонови торби. Цветът им е този на дървесна кора - светло кафяв.

Технически корк – тип „Корков прах“

Технически  корк – тип „Корков прах“
Вид
Това са натурални коркови микрогранули. Те са в насипна форма, заради което се доставят в найлонови торби. Цветът им е този на дървесна кора - светло кафяв.
Състав
Съставен е от:
Гранули с размери - 0,1 ÷ 5мм,
Специфично тегло – 60 кг/м⊃3,
Коефициент на топлопроводимост "λ" – 0,032 ÷ 0,035 W/mК (20 °C),
Предназначение
За насипки във форми при леенето на метали.
За запълване на фуги, допуснати при монтаж на други видове коркови изделия.
За приготвяне на хранителни примамки при риболов.
За насипване по повърхнини, след предварително нанасяне по тях на безцветни лепила - за постигане ефект на естествен корков вид.
Разфасовки
В найлонови торби с обем 0,0008 м⊃3 и с тегло на една торба - 0,5 кг.